8 lần cưới vợ vì muốn có con trai
Các Website khác - 22/06/2004
Một ông lão 96 tuổi ở Nepal tên là Janarap Sedjuval đã quyết định cưới vợ lần thứ tám để kiếm một người chống gậy. Người bạn đời của ông lão là một phụ nữ 35 tuổi. Sở dĩ ông lão Janarap có nhiều vợ như vậy vì 7 người vợ trước kia của ông đều sinh ra toàn con gái. Tổng cộng ông lão hiện có 30 người con toàn nữ. Hủ tục tại Nepal còn rất nặng nề, đặc biệt là tại nông thôn thì người đàn ông cần có một ngươì con trai để nối dõi. Ông lão Janarap đã tuyên bố chừng nào ông chưa có được một thằng con trai thì lúc đó ông chưa thể nhắm mắt xuôi tay được.

Đức Trịnh