“Bạn hữu trẻ em” trợ giúp hàng nghìn trẻ em bị xâm hại
Báo Tiếng chuông - 16/02/2017
Từ năm 2012, Dự án Bạn hữu trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã giúp hàng nghìn trường hợp trẻ em bị xâm hại, lang thang lao động kiếm sống trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ổn định hơn.

Dự án Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016 nhằm góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2011-2015, đặc biệt về bảo vệ trẻ em và tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cho trẻ em.

Dự án chú trọng hướng tới nhóm đối tượng trẻ em và phụ nữ thiệt thòi nhất, gồm con em của người di cư, trẻ em đường phố, trẻ em lao động, trẻ em tại các trung tâm chăm sóc tập trung, trẻ em vi phạm pháp luật và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Mục tiêu của dự án giúp phòng ngừa và bảo vệ hiệu quả trẻ em bị sao nhãng, xâm hại và bóc lột; giúp trẻ em sẽ dưới 6 tuổi và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được đảm bảo về bảo hiểm y tế và tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ về phát triển dành cho các em.

 

Thông qua Dự án, trẻ em được quan tâm chăm sóc tốt hơn. Ảnh minh họa (Nguồn internet)

 

Chương trình Bạn hữu Trẻ em (PCFP) được xây dựng dựa trên tiền đề là không một can thiệp đơn lẻ nào có thể giải quyết được các vấn đề phức tạp đa chiều mà trẻ em Việt Nam đang gặp phải. Chương trình phối hợp giữa trung ương và địa phương trong việc nâng cao năng lực cho chính quyền tỉnh, vùng và xã giúp giải quyết một cách triệt để mọi vấn đề của trẻ em.

Kết hợp các chương trình giáo dục, phát triển và sống còn của trẻ em, bảo vệ trẻ em và chính sách xã hội của UNICEF, PCFP hỗ trợ cung cấp các dịch vụ lồng ghép cho trẻ em ở Đồng Tháp, Kon Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đồng Tháp, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, toàn tỉnh hiện hơn 374 ngàn trẻ em (từ 0- 16 tuổi), chiếm 23,57% dân số. Trong đó có trên 3.700 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 nghìn em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đồng Tháp còn là một trong 10 địa phương có tỷ lệ người chưa thành niên vi phạm pháp luật cao ở Việt Nam. 

Trước thực tế đó, từ năm 2012, tỉnh đã được UNICEF tài trợ triển khai thực hiện Dự án Bạn hữu trẻ em. Sau 4 năm thực hiện, Dự án đã giúp cho những trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được đảm bảo các quyền lợi cơ bản thông qua các hoạt động thiết thực như vay vốn, dạy nghề, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh, hỗ trợ dụng cụ học tập, quần áo, chi phí học tập,...

Dự án còn góp phần nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho gần 2.800 trẻ, góp phần giảm hơn 50% số vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt là vấn nạn xâm hại tình dục, phát hiện, quản lý, trợ giúp 282 trường hợp người chưa thành niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em lang thang, bỏ học, vi phạm pháp luật ... 

Tại Ninh Thuận, với sự hỗ trợ của dự án đã thành lập Trung tâm công tác xã hội tỉnh và Văn phòng công tác xã hội tại 2 huyện Thuận Nam và Thuận Bắc cung cấp dịch vụ cho các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo hành, bóc lột và xao nhãng nghiêm trọng. Tiếp nhận được 210 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 90% trẻ vượt qua tình trạng khó khăn để phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Phát triển mạng lưới bảo vệ trẻ em ở 3 huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Thuận Nam về mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng để tăng cường vai trò chỉ đạo của UBND và phối hợp liên ngành, với 71 cộng tác viên đã góp phần nâng cao nhận thức gia đình và cộng đồng về bảo vệ trẻ em, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho các em và hỗ trợ, can thiệp những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Giảm đáng kể tai nạn thương tích cho trẻ em từ 401 trường hợp năm 2012 còn 90 trường hợp năm 2016.

Tại các địa phương thực hiện dự án, tình hình trẻ em gái và trẻ em trai ở các tỉnh này đang dần được cải thiện. Phương pháp tiếp cận đa ngành đối với các dịch vụ ở cấp xã và cấp huyện sẽ cải thiện được tỷ lệ trẻ nhập học ở mầm non và tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ và trẻ em trong việc tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở trường học cũng như tiếp cận được các dịch vụ y tế có chất lượng. Bằng việc nâng cao được nhận thức của cộng đồng, trẻ em được bảo vệ tốt hơn khỏi nạn bạo lực, lạm dụng và bóc lột.  

Thông qua nâng cao năng lực để lồng ghép các vấn đề của trẻ em vào các quá trình lập kế hoạch ở cấp địa phương, UNICEF hiện đang giúp các tỉnh dự án phản ánh và khắc phục được tốt hơn các thách thức riêng của từng vùng và thông qua đó xác định được các mục tiêu và các ưu tiên phát triển phù hợp với bối cảnh địa phương cũng như phù hợp với vấn đề quyền trẻ em.