Chưa có tiến sĩ chuyên ngành công tác xã hội
Các Website khác - 29/08/2005

Hà Nội (TTXVN) - Phát biểu tại hội thảo "Định hướng phát triển công tác xã hội ở Việt Nam", được tổ chức sáng 29/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trần Văn Nhung cho biết hiện nay Việt Nam chưa có tiến sĩ chuyên ngành công tác xã hội.

Cả nước chỉ có 15 người có bằng thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội nhưng lại thiếu kinh nghiệm do đa số được đào tạo ở nước ngoài. Việc đào tạo cán bộ công tác xã hội cũng mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm. Hiện có 9 trường được phép đào tạo về công tác xã hội, nhưng kinh nghiệm đào tạo đều dưới 10 năm. Đội ngũ giảng viên tại các trường thiếu, giáo trình và tài liệu tham khảo quá ít.

Số cử nhân được đào tạo về công tác xã hội có 1.235 người, nhưng chỉ 20-35% trong số này có việc làm ít nhiều liên quan đến chuyên môn.

Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thiếu đội ngũ cán bộ về chuyên ngành công tác xã hội là một trong những điểm yếu và thách thức của Việt Nam, trong khi Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội như sự phân hóa giàu nghèo, các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, thay đổi văn hóa và lối sống./.