Cùng lúc thảo luận dự án luật tại 2 hội trường
Các Website khác - 30/10/2005
(NLĐ)- Tuần này, kỳ họp thứ 8 Quốc hội (QH) khóa 11 bắt đầu tập trung vào chương trình làm luật với việc nghe trình bày và thẩm tra tổng cộng 14 dự án luật, trong đó chủ yếu là phục vụ việc hoàn thiện hệ thống luật pháp để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo kế hoạch, QH sẽ nghe báo cáo giải trình và báo cáo thẩm tra 14 dự án luật: dự án Luật Doanh nghiệp; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại-Tố cáo; dự án Luật Đầu tư; dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu; dự án Luật Công nghệ thông tin; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; dự án Luật Kinh doanh bất động sản; dự án Luật Luật sư; dự án Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); dự án Luật Điện ảnh; dự án Bộ Luật Thi hành án; và dự án Luật Đăng ký bất động sản.

Ngoài ra, QH cũng tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao...

Từ tuần này, lần đầu tiên QH chia 2 hội trường (Hội trường Ba Đình và Hội trường 37 Hùng Vương) để tiến hành thảo luận về các dự án luật. Theo đó, các đại biểu QH sẽ lựa chọn dự án luật mà mình quan tâm để thảo luận trong tuần: dự án Luật Doanh nghiệp; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại - Tố cáo; dự án Luật Đầu tư; và dự án Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

P. Dương</p