Đào tạo người có HIV thành điều dưỡng viên
Các Website khác - 04/12/2008


Ngày 28-11, bà Trần Thị Trung Chiến - Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam cho biết, thời gian qua, sáng kiến chọn những người có HIV/AIDS tự nguyện, còn sức khỏe, có trình độ văn hóa để đào tạo thành điều dưỡng viên đã đem lại hiệu quả bước đầu.

Sau khóa học trong vòng 6 tháng, những điều dưỡng viên này sẽ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho chính những người có HIV. Đã có 61 học viên ở TP Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh tham gia học tại trường Cao đẳng Y tế TP Cần Thơ và trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.

Hội cũng đã mở 5 lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống HIV/AIDS cho các hội viên, đồng đẳng viên, các câu lạc bộ người có HIV/AIDS.

                                                                                                                                                Theo Gipa