Hội chợ gây quỹ tại 4 trường PTTH
Các Website khác - 28/11/2008


Hội chợ gây quỹ, nằm trong hoạt động Hành động vì cuộc sống của Dự án Dance4Life. Các hoạt động đẫ được diễn ra đầy sôi nổi và hào hứng tại trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai trong hai ngày 27/10/08 và 20/11/08, trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ngày 15/11/08; trường PTTH Cao Bá Quát vào ngày 20/11/08 và trường PTTH Lê Quý Đôn trong ngày 24/11/2008

Trong hội chợ này, các bạn học sinh mở các gian hàng bán những sản phẩm như ô mai, bưu thiếp, tranh ảnh... , quyên góp tiền ủng hộ trẻ em bị AIDS, các bạn còn tham gia vào cuộc thi hùng biện, học sinh thanh lịch, đóng các tiểu phẩm về phòng chống HIV/AIDS.... Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa không chỉ giúp các bạn thanh thiếu niên có thêm nhiều kiến thức về HIV/AIDS mà còn giúp chính các thanh thiếu niên có cơ hội thể hiện vai trò và trách nhiệm mình trong công cuộc cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS


.

Dưới đây là một vài hình ảnh các bạn học sinh đã tham gia dự án Dance 4 life trong Hội chợ gây quỹ.

Gian hàng của học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai

Tiều phẩm phòng chống HIV/AIDS

Bán tranh ảnh gây quỹ ủng hộ trẻ em có HIV
                                                                                                 Theo Dance4life