Diễn đàn dành cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 26/11/2005

TP Hồ Chí Minh (TTXVN) - Ngày 24/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Tiếng nói trẻ em và người chưa vị thành niên bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

40 trẻ em và người chưa thành niên bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, An Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia diễn đàn, đề xuất nhiều ý tưởng và những khuyến nghị để cải thiện công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em và người chưa thành niên bị ảnh hưởng HIV/AIDS.

Các em cũng có cơ hội đối thoại với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Chính phủ, cơ quan Đảng và đại diện các tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình phòng chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS), Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI) và Quỹ Nhi đồng Anh (SCF UK).

Ông Phùng Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Gia đình Việt Nam, cho biết thông qua diễn đàn này sẽ có những khuyến nghị cụ thể tới Chính phủ trong việc xây dựng các chính sách và chương trình phù hợp cho việc bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ em. Ông mong muốn các tổ chức quốc tế sẽ hợp tác tích cực hơn nữa trong việc phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em.

Ông Jespep Morch, Đại diện UNICEF phát biểu: "Diễn đàn này sẽ tạo ra các tiêu chuẩn mới, cùng các em chúng ta phải cùng nhau quyết định hành động để ngăn ngừa sự lây truyền HIV/AIDS trong trẻ em, chữa trị cho những em bị nhiễm, và đảm bảo sự bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ mồ côi và những em bị ảnh hưởng đại dịch này".

Phiên họp này sẽ đưa ra những thông điệp chính chuyển tới mọi đại biểu của Hội nghị Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS để đem tiếng nói của các em tới các cuộc thảo luận về HIV/AIDS ở Việt Nam./.