Nghiêm cấm thông tin về tình trạng nhiễm HIV của học viên
Các Website khác - 14/11/2005
(NLĐ)- Liên Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 32 hướng dẫn phòng chống lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội.

Theo đó, quy định nghiêm cấm hành vi thông tin về tình trạng nhiễm HIV/AIDS của học viên trong các trung tâm. Tất cả các học viện bị bệnh được theo dõi diễn biến và khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Kết quả xét nghiệm phải được cán bộ tư vấn hoặc người có trách nhiệm thông báo trực tiếp cho học viên theo nguyên tắc bảo đảm tính bí mật. Không thông báo bằng thư, điện thoại hoặc các phương tiện khác.

A.Thư