Đổi mới đại học theo chương trình tiên tiến
Các Website khác - 17/10/2008

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015".

Ảnh minh họa: biotechvnu.edu.vn
Thông qua thực hiện một số chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học, đề án nhằm xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế.

Theo đề án này, chương trình tiên tiến được áp dụng do các cơ sở đào tạo thiết kế, xây dựng phù hợp dựa trên cơ sở của chương trình đào tạo đang được áp dụng ở trường đại học tiên tiến trên thế giới (chương trình gốc) và được giảng dạy bằng tiếng Anh; có các môn học Khoa học Mác-Lênin theo quy định bắt buộc đối với sinh viên Việt Nam.

Chương trình gốc được chọn từ chương trình đào tạo của các trường đại học nằm trong danh sách 200 trường hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của các hiệp hội, tổ chức giáo dục uy tín hoặc thuộc nhóm 20% những chương trình đào tạo tốt nhất trong bảng xếp hạng các ngành đào tạo của các hiệp hội, tổ chức kiểm định giáo dục cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Đó phải là chương trình có nội dung tiên tiến, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và phù hợp với năng lực triển khai thực hiện của trường đại học được áp dụng.

Trường được giao nhiệm vụ triển khai chương trình tiên tiến phải đáp ứng các điều kiện: đề án đăng ký đào tạo phải đạt chất lượng và được lựa chọn theo quy trình đánh giá, lựa chọn chung do Bộ GD&ĐT quy định.

Trường phải bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cơ sở vật chất đồng bộ; có kế hoạch cụ thể, khả thi bảo đảm kinh phí để triển khai chương trình.

Đối với chương trình tiên tiến, giảng viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đồng thời được tạo điều kiện để bảo đảm tối thiểu 40% quỹ thời gian cho nghiên cứu khoa học; thành lập các nhóm nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu với nước ngoài.

Sinh viên theo học chương trình tiên tiến là những người trúng tuyển vào đại học hệ chính quy; có trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu học tập; tự nguyện đăng ký theo học chương trình tiên tiến và đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

Thời gian đào tạo theo chương trình tiên tiến của một khóa học từ 4,5 đến 5 năm, trong đó năm đầu tập trung đào tạo tăng cường tiếng Anh cho sinh viên.

Bằng tốt nghiệp khóa đào tạo do trường đại học của Việt Nam cấp hoặc cả trường của Việt Nam và nước ngoài cùng cấp

Mục tiêu của đề án đặt ra đến hết năm 2015 là một số trường đại học triển khai thực hiện được ít nhất 30 chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến; đào tạo khoảng 4.000 cử nhân, 600 thạc sĩ, tiến sĩ; thu hút khoảng 3.000 sinh viên quốc tế đến học tập và ít nhất 700 lượt cán bộ khoa học quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu;

Ngoài ra, đến năm 2015, ít nhất 100 công trình khoa học thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở nước ngoài và có trên 20 phòng thí nghiệm, 15 thư viện điện tử được đầu tư, hoàn thiện đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Đến năm 2020, phấn đấu có một số trường đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Xuân Mai