Hơn 500 nghìn lượt giáo viên học cách dạy học sinh
Các Website khác - 26/12/2008
   
 

Dạy học dựa vào môn học, nhân viên hỗ trợ giáo viên, một số kỹ năng dạy học đặc thù trong lớp học hòa nhập; lập kế hoạch trường học,... là những chủ đề tập huấn cho giáo viên các tỉnh khó khăn nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy.

Nhiều giáo viên vùng khó đã được tập huấn để cải thiện chất lượng giảng dạy (Điểm trường ở Tam Đường, Lai Châu. Ảnh: Chí Thông)
Hơn 100 nghìn giáo viên hoàn thành việc giảng dạy tập trung vào trẻ em, riêng tỉnh Bình Phước còn cần tập huấn cho 4.424 giáo viên về hoạt động này. Đối với việc dạy học dựa trên môn học, gần 64 nghìn giáo viên đã được tập huấn về lớp 1, lớp 2.

Chương trình tăng cường tiếng Việt cũng đã tập huấn cho hơn 26 nghìn giáo viên tại các huyện thí điểm và có thêm 57 nghìn giáo viên ở các huyện và tỉnh khác sẽ được tập huấn vào tháng 1/2009.

Đó là những đánh giá của các nhà tài trợ đối với Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Về nhân viên hỗ trợ giáo viên, kế hoạch đến tháng 12/2009, nhưng đến nay đã tập huấn cho 7.500 nhân viên hỗ trợ giáo viên và 7.500 giáo viên (vượt hơn 500).

Ngoài ra, tuy thời điểm kết thúc là hết năm 2009 nhưng nhiều đầu mục tập huấn của Dự án đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn như Vượt rào cản trong học tập (30% giáo viên); lập kế hoạch trường học (gần 11 nghìn nhà quản lý) và tập huấn Ban đại diện cha mẹ HS và Quỹ hỗ trợ điểm trường (270 nghìn người).

Theo VietBao