Ra phần chung, riêng cho từng loại thí sinh
Các Website khác - 24/09/2008

 

 

Hanoinet - Năm học 2008-2009 là năm đầu tiên, cả nước có HS lớp 12 theo học chương trình THPT phân ban đại trà tốt nghiệp.

  

Dự kiến, đề thi tốt nghiệp THPT sẽ gồm 2 phần: phần chung cho tất cả thí sinh (TS), ra theo phần nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; phần riêng cho TS theo từng chương trình (chuẩn hoặc nâng cao), nhưng mức độ phù hợp với yêu cầu phân loại. TS học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (chuẩn hoặc nâng cao). TS thi tốt nghiệp bổ túc THPT làm chung 1 đề -ra theo chương trình bổ túc THPT.

  

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ (với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) gồm 2 phần chung và riêng. Đề thi riêng soạn theo từng chương trình (chuẩn hoặc nâng cao). TS chỉ được chọn phần thích hợp để làm bài, nếu làm cả hai phần thì cả hai đều không được chấm điểm. Riêng môn Ngoại ngữ, TS học chung một thứ tiếng làm đề như nhau, đề ra theo chương trình chuẩn và có phần khó - dễ phù hợp với yêu cầu trình độ HS. 

Theo HNM