Ngày 2/10 hàng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam”
Các Website khác - 20/09/2008

 

Theo đó, ngày khuyến học này để động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Ông Trần Tình, Phó Chủ tịch Hội cho biết, lý do để Thủ tướng lấy này 2/10 hàng năm là “Ngày khuyến học Việt Nam” vì tháng 10 có rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng về giáo dục như Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống nạn thất học (10/1945); tháng 10/1968, Người gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục yêu cầu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”; ngày 2/10/1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Khuyến học Việt Nam…

Hồng Hạnh