Sai nhiều làm sao “học tốt”?
Các Website khác - 06/12/2007
Bìa cuốn sách Để học tốt Sinh học 7.

Ở trang 24, ý 4 của bảng: San hô có các cách tự vệ: Nhờ di chuyển. Vô lý quá, vì san hô có đời sống bám cố định, bộ xương đá vôi gắn kết với nhau thành tập đoàn mà tự vệ nhờ di chuyển (?!).

 

Trang 41, câu hỏi số 9, ý số 2 của bảng: Trai sông: ... có nhiều lông trên tua miệng. Nên sửa lại: Trai sông: ...có nhiều lông rung động trên tấm miệng. Vì học sinh đều biết: Trai sông làm gì có tua miệng!

 

Trang 55, câu 17 (bảng cuối trang): Hãy sắp xếp các sinh vật tương ứng với từng môi trường. Khi nối các ý với nhau theo đáp án ở trang 62: Sống trong đất (dế trũi, ong); Sống trong nước (bọ hung, bọ gậy); Sống trên không (rận, dế trũi); Sống ở động vật (bọ rầy, chấy). Nên chỉnh sửa lại theo thực tế mà học sinh đều thấy và biết khá rõ. Vì không cần học đến lớp 7 mới có thể biết con nào thường sống ở môi trường nào, chứ không ngộ nghĩnh như tác giả sách viết.

 

Trang 141, khi nối các ý 5, 6, 7 với các ý b, d, h của bảng đầu trang theo đáp án ở trang 147 thì: Trai sông, ốc sên và mực có: cơ thể đối xứng hai bên; cơ thể đa bào; cơ thể mềm có vỏ đá vôi. Học sinh đều biết: 1- Cơ thể ốc sên nằm trong vỏ xoắn ốc thì làm sao đối xứng hai bên? 2- Mực mà cơ thể mềm có vỏ đá vôi?

 

Đó chỉ mới là những lỗi rõ ràng, bạn đọc không cần là giáo viên hay học sinh cũng có thể nhận ra, chứ những thiếu sót hay chưa chính xác về mặt kiến thức trong cuốn sách này còn có thể thống kê nhiều. Đề nghị nhà xuất bản và tác giả nên quan tâm kỹ hơn về chất lượng sản phẩm sách dành cho giáo dục.

 

Theo Trần Đình Tuấn

Thanh Niên