Sắp ra mắt trang điện tử học liệu mở Việt Nam
Các Website khác - 06/12/2007

Chương trình sẽ cung cấp các nguồn tài liệu tham khảo có sẵn trực tuyến và miễn phí cho tất cả người sử dụng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

 

www.vocw.edu.vn được thực hiện với sự trợ giúp về nội dung học của dự án Học liệu mở - Viện Công nghệ Kỹ thuật Massachusetts, các công cụ phần mềm Conexions ĐH Rice (Mỹ), và các hỗ trợ khác từ Hiệp hội Học liệu mở Quốc tế.

 

Chương trình học liệu mở Việt Nam dựa trên nguồn học liệu mở có sẵn từ các trường hàng đầu trên thế giới.

 

Ngoài ra, học liệu mở còn cung cấp những phương pháp mới hỗ trợ việc xây dựng các tài liệu môn học mẫu trong các ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn khởi động.

 

Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Học liệu mở cho biết:  “Học liệu mở sẽ là một dự án dài hơi với ngôn ngữ sử dụng là song ngữ sẽ giúp các giảng viên, sinh viên tiếp cận được với các dữ liệu học tập lớn của các trường ĐH nổi tiếng thế giới; khắc phục những hạn chế trong việc tiếp cận dữ liệu như ngoại ngữ, công nghệ, phương pháp học.

 

Chương trình cũng rất khuyến khích các thành viên đóng góp, chia sẻ kiến thức cho “kho” tin chung này”.

 

N.H