Tăng trợ cấp cho học sinh nghèo, khuyết tật
Các Website khác - 05/02/2009
 Mức trợ cấp khó khăn cho các em học sinh nghèo và học sinh khuyết tật ở Đà Nẵng đều tăng gấp đôi.

Theo đề xuất của liên sở Tài chính - Giáo dục TP Đà Nẵng, UBND thành phố này vừa đồng ý có quyết định tăng mức trợ cấp cho học sinh nghèo các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các thôn Giàn Bí, Tà Lang, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang và các học sinh khuyết tật đang theo học tại trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu.

 

Theo đó, mức trợ cấp khó khăn cho các em học sinh nghèo và học sinh khuyết tật đều tăng gấp đôi.

 

Cụ thể mỗi em học sinh nghèo là người dân tộc Kinh ở các thôn Tà Lang và Giàn Bí, Hoà Bắc, Hoà Vang được tăng trợ cấp từ 100.000 đồng/tháng lên 200.000 đồng/tháng; mỗi học sinh trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu được tăng trợ cấp từ 200.000 đồng/tháng lên 400.000 đồng/tháng.

 

Được biết, UBND thành phố cũng đang xem xét đề xuất về các chế độ trợ cấp dành cho học sinh dân tộc tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố.

 

Theo Dan Tri