10 doanh nghiệp được kinh doanh trò chơi có thưởng
Các Website khác - 16/03/2006

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, bổ sung hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài đối với 10 doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thắt chặt việc quản lý hoạt động tương đối nhạy cảm này.

Theo đó, đối với những địa phương lớn đã có những hoạt động kinh doanh dịch vụ này thì chỉ xem xét cấp phép cho doanh nghiệp có quy mô lớn, thực sự bảo đảm các điều kiện quản lý và tổ chức kinh doanh. Những trường hợp khác, chỉ xem xét đề nghị của doanh nghiệp tại các địa phương có nhiều tiềm năng du lịch hoặc đã chứng tỏ được khả năng thu hút một số lượng lớn khách du lịch, người nước ngoài làm ăn, sinh sống.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp đã được phép kinh doanh, nay đề nghị điều chỉnh bổ sung quy mô kinh doanh như tăng thêm số lượng trò chơi, chủng loại máy chơi... theo đúng quy định của pháp luật.

P.A.