Các doanh nghiệp Mỹ mong muốn VN sớm gia nhập WTO
Các Website khác - 15/03/2006

Các doanh nghiệp Mỹ mong muốn VN sớm gia nhập WTO

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ sẽ thành lập một liên minh để ủng hộ việc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) của Mỹ cho Việt Nam - ông Myron Brilliant - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Tại cuộc họp báo chiều 14.3, ông nói: "Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ dự định trong vài tuần tới sẽ trình bày trước Quốc hội Mỹ về sự ủng hộ của chúng tôi với Việt Nam và sẽ bắt đầu dọn đường cho tiến trình PNTR. Liên minh này do Phòng Thương mại Mỹ là cốt lõi và sẽ có sự tham gia của các tổ chức kinh doanh ở cấp bang, liên bang và cấp địa phương của Mỹ."

M.H