Phú Yên: Hợp tác xã đầu tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Các Website khác - 15/03/2006

Phú Yên: Hợp tác xã đầu tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng ngày 14.3, HTX nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hoà Phong, huyện Tây Hoà đã đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo trong 10 năm (1995-2005).

Từ năm 1995 đến nay, HTX Hoà Phong tăng nguồn vốn quỹ lên 7,1 tỉ đồng, giải quyết 2.613 hộ lao động, trả lãi cổ phần cho xã viên bình quân 316 triệu đồng/năm, với bình quân thu nhập đầu người 4,2 triệu đồng/năm...

Lưu Phong