100 triệu USD cho bể chứa xăng dầu lớn nhất nước
Các Website khác - 23/09/2005

100 triệu USD cho bể chứa xăng dầu lớn nhất nước

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Công ty liên doanh kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (Khánh Hòa) để thực hiện dự án xây dựng bể chứa xăng lớn nhất Việt Nam, dung tích 500.000 m3.

Giai đoạn 1 của dự án, Công ty liên doanh sẽ đầu tư 60 triệu USD để xây dựng bể chứa có thể đảm bảo lượng xăng dầu thông quan là 5-6 triệu m3/năm. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư tiếp 40 triệu USD để nâng sức chứa lên gấp đôi.

Trong giai đoạn 1, Công ty liên doanh còn xây dựng một cầu tàu có khả năng tiếp nhận tàu 150.000 DWT và các cầu cảng xuất hàng cho tàu 60.000 DWT. Công ty liên doanh gồm Petrolimex góp 55% vốn, Cty cổ phần bảo hiểm Petrolimex góp 15% vốn Cty PB Tankers Ltd Singapore góp 30% vốn.

(Theo TBKTVN)