Sợ mất... độc quyền?
Các Website khác - 23/09/2005

Sợ mất... độc quyền?
Hải Yến

Trung tuần tháng 9, tại Hà Nội, Bộ Công nghiệp họp bàn về các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu điện trong các năm 2006-2008 và 2010, theo mức phụ tải dự báo tăng từ 15-17%/năm. Các biện pháp đưa ra khá nhiều, trong đó đáng chú ý là huy động vốn đầu tư từ các dự án BOT, khuyến khích các DN dân doanh đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nhỏ ở các vùng núi cao và bán điện cho TCty Điện lực VN (EVN)...

Điều đáng bàn là, từ chục năm trước, lãnh đạo Bộ Công nghiệp và lãnh đạo cao nhất ngành điện đã muốn huy động nhiều nguồn vốn đầu tư cho các nhà máy điện qua việc triển khai các dự án BOT, cho phép các DN dân doanh tham gia sản xuất điện. Bởi hơn ai hết, EVN đã biết rất rõ lợi ích cả về kinh tế và xã hội khi các dự án nêu trên được thực hiện.

Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, do không dự đoán được sự tăng lên nhanh chóng của nhu cầu tiêu dùng điện và không ít đơn vị, cán bộ quản lý vẫn nặng về tư tưởng độc quyền trong kinh doanh điện, nên EVN đã không mặn mà và không tạo điều kiện cho các dự án loại này thực hiện. Cũng không có gì khó hiểu, vì độc quyền nhà nước và độc quyền kinh doanh không có sự phân biệt rõ ràng về ranh giới.

Đến nay, "nước đến chân mới nhảy", EVN buộc phải chấp nhận có sự tham gia của các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Tuy nhiên, dư luận vẫn nghi ngờ rằng: Không biết quan điểm thông thoáng của lãnh đạo cao nhất ngành điện có thấm sâu vào đội ngũ cán bộ thực thi trực tiếp, hay sự cởi mở của họ cũng chỉ là ở thế bất đắc dĩ. Hãy chờ xem thái độ hợp tác hỗ trợ các dự án ấy như thế nào?