35 ngàn tỷ đồng đầu tư xây nhà cho người có thu nhập thấp
Các Website khác - 06/01/2009
Đề án gói giải pháp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 – 2010 nằm trong gói kích cầu chống suy giảm kinh tế đã được hoàn chỉnh. Theo đó, tổng nguồn vốn của gói giải pháp này là 35.000 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm nguồn vốn để đầu tư nhà ở xã hội là 15.000 tỷ đồng, nguồn vốn kích cầu nhà ở cho người có thu nhập trung bình, thấp và chương trình xã hội hoá nhà ở là 20.000 tỷ đồng. Bước đầu, Ngân hàng Đầu tư - Phát triển đã cam kết than gia với nguồn vốn là 2.000 tỷ đồng.
 

Phát triển nhà ở xã hội được chọn là một hướng kích cầu. (Ảnh: VNN)


Mục tiêu của đề án là hướng đến các đối tượng là người có thu nhập trung bình và thấp có nhu cầu về nhà ở, gồm các đối tượng cho người lao động ở KCN, KCX tập trung; các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các doanh nghiệp; góp phần tăng nguồn cung về nhà ở để bình ổn thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội. Hỗ trợ nguồn tài chính nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp.

Theo Vietnamnet