Thái Nguyên: 47 doanh nghiệp về trước kế hoạch 2005
Các Website khác - 26/12/2005

Thái Nguyên: 47 doanh nghiệp về trước kế hoạch 2005

Ngày 24.12, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên dương 47 doanh nghiệp về trước kế hoạch năm 2005. Những DN này đều về trước kế hoạch từ 15 - 60 ngày. Đặc biệt khi các DN gửi hồ sơ xét duyệt, LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp xin ý kiến của các ban, ngành có liên quan tới việc thực hiện chế độ, chính sách cho người LĐ như thanh tra LĐ, thuế, BHXH, BHYT... để đảm bảo các DN vừa hoàn thành nghĩa vụ với tỉnh và với người LĐ.

Trong năm 2005, CB CNVC - LĐ toàn tỉnh có 106 công trình hưởng ứng phong trào thi đua, trong đó 42 công trình được gắn biển chào mừng ĐH Đảng các cấp, với tổng giá trị đầu tư gần 300 tỉ đồng.

B.C.Đ