Sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có chứng nhận tập huấn VSATTP
Các Website khác - 26/12/2005

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có chứng nhận tập huấn VSATTP

Bộ Y tế ngày 25.12 cho biết: Bộ vừa ban hành quy định người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có "Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm".

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tạo điều kiện cho nhân viên tham gia tập huấn hằng năm. Người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nếu bị lập biên bản quá 3 lần do vi phạm quy định VSATTP sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận này và phải tập huấn lại.

Quy định nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc thức ăn đường phố.

Q.D