Áp dụng cơ chế một cửa với giao dịch ngân hàng
Các Website khác - 18/10/2005

Khi thực hiện thu - chi tiền mặt, thanh toán, chuyển tiền tại ngân hàng, khách hàng chỉ cần giao dịch với một giao dịch viên của ngân hàng và nhận kết quả từ chính nhân viên đó.

Trên đây là nội dung chính trong Quy chế giao dịch một cửa mà Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm 13/10.

Áp dụng cơ chế một cửa sẽ thuận tiện hơn cho khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Anh Tuấn

Theo quy chế này, tổ chức tín dụng được áp dụng cơ chế một cửa với các giao dịch nhận, trả tiền từ tài khoản, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; thanh toán qua tài khoản, chuyển tiền, mua bán thu đổi ngoại tệ, séc du lịch và các giao dịch thanh toán khác. Khi thực hiện các giao dịch này, khách hàng chỉ cần làm việc với một giao dịch viên của tổ chức tín dụng và nhận kết quả từ chính giao dịch viên đó.

Đối với các giao dịch trong hạn mức cho phép, giao dịch viên vừa là người lập, vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉ có 1 chữ ký của giao dịch viên trên chứng từ. Đối với giao dịch vượt hạn mức và các giao dịch phải có sự phê duyệt của người có thẩm quyền, các chứng từ sẽ được kiểm soát viên kiểm tra và kiểm soát. Các chứng từ thuộc giao dịch này phải có đủ chữ ký của người lập chứng từ (giao dịch viên) và người kiểm soát chứng từ (kiểm soát viên) hoặc của các cấp có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, để được phép thực hiện quy chế giao dịch một cửa, ngân hàng thương mại phải có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng phải xây dựng quy chế, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, nội quy trong giao dịch một cửa và thông báo công khai cho khách hàng. Các ngân hàng cũng được khuyến cáo trang bị thêm các phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn khác như máy camera để giám sát hoạt động tại các điểm giao dịch.

Đối với các giao dịch thu tiền mặt, chương trình giao dịch phải in được giấy giao nhận tiền để khách hàng kiểm tra lại và ký xác nhận. Trường hợp chương trình giao dịch không in được giấy giao nhận tiền, kiểm soát viên phải kiểm soát và ký trên chứng từ thu tiền trước khi giao lại cho khách hàng. Các chứng từ và ấn chỉ giao cho khách hàng phải được in từ máy in chuyên dụng. Các máy in chứng từ, máy in khác kết nối với hệ thống máy tính trong giao dịch một cửa phải được theo dõi và quản lý chặt chẽ để không sử dụng sai mục đích.

S.L.