ASEAN xây dựng cơ chế hải quan một cửa
Các Website khác - 30/09/2005
ASEAN xây dựng cơ chế hải quan một cửa

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN, hôm 28.9 đã thông qua mục tiêu xây dựng cơ chế hải quan một cửa của ASEAN, theo đó 6 nước phát triển hơn trong ASEAN sẽ thực thi từ năm 2008 và 4 nước còn lại là Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam sẽ tiến hành vào năm 2012.

Tin từ Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 37 tổ chức ở Vientiane, Lào cho biết, cơ chế hải quan một cửa gồm các chương trình hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực hải quan như đơn giản hoá, hài hoà các thủ tục thông quan. Đây là một bước tiến lớn, góp phần giảm chi phí giao dịch, tạo dựng môi trường kinh doanh, thương mại thông thoáng của ASEAN. Hiệp định khung về chế độ hải quan một cửa sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức cuối năm nay.

Tại hội nghị, các bộ trưởng nhất trí rút ngắn thời gian hoàn thành tự do hoá thương mại dịch vụ trong ASEAN từ năm 2020 xuống 2015, có sự linh hoạt đối với một số dịch vụ nhạy cảm. Trí Minh