Cần đánh giá hiệu quả các dự án sử dụng vốn nhà nước
Các Website khác - 29/09/2005

Hội nghị ĐB Quốc hội chuyên trách:
Cần đánh giá hiệu quả các dự án sử dụng vốn nhà nước

Ngày 28.9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước năm 2006. Các đại biểu (ĐB) đã tập trung cho ý kiến việc sử dụng khoản thu ngân sách cần tập trung không nên "chia đều", dàn trải cho các địa phương.

ĐB Phạm Ngọc Thiện nói: Khoản thu vượt năm 2005 khoảng 28.000 tỉ đồng, nên đầu tư tập trung cho giáo dục. Các ĐB còn cho rằng các ngành, lĩnh vực tiêu tốn nhiều tiền của Nhà nước lâu nay chưa có báo cáo về hiệu quả sử dụng vốn trước QH chưa sâu. Lĩnh vực xây dựng cơ bản đang gây lãng phí lớn, các khoản chi cho lĩnh vực này chưa có những tiêu chí chính thức. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá cho rằng, Bộ KHĐT cần đưa ra những định mức tiêu chuẩn chính thức để trên cơ sở đó xác định cụ thể được mức chi thường xuyên cho xây dựng cơ bản. Đ.L.T