Quy hoạch nhóm cảng biển Trung Trung Bộ
Các Website khác - 29/09/2005

Quy hoạch nhóm cảng biển Trung Trung Bộ

Ngày 28.9, VPCP cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1022/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm cảng biển số 3), gồm cảng biển thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Nhóm cảng này đáp ứng khối lượng hàng hoá thông qua vào năm 2010 từ 22 triệu tấn đến hơn 39 triệu tấn/năm, trong đó riêng khối lượng hàng dầu thô và dầu sản phẩm cho Nhà máy lọc dầu số 1 khoảng 13 triệu tấn đến hơn 25 triệu tấn/năm; năm 2020 là khoảng 46 triệu tấn/năm... C.Tùng