Không đạt kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đợt III
Các Website khác - 29/09/2005

Không đạt kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đợt III

Kho bạc Nhà nước ngày 28.9 cho biết, Bộ Tài chính đang dự kiến dừng phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) đợt III kể từ 30.9. Tuy nhiên, đến hết ngày 26.9, tổng huy động mới đạt 1.315,128 tỉ đồng, bằng 87,68% kế hoạch.

Theo Tổng GĐ Kho bạc Nhà nước Phạm Sỹ Danh, kế hoạch phát hành 1.500 tỉ đồng TPCP đợt III có thể không đạt kế hoạch, do năm nay Chính phủ huy động đến 2 đợt bán lẻ: Công trái giáo dục (vào đầu năm) và nay là TPCP, vì thế nguồn huy động bị ảnh hưởng đáng kể. Kho bạc Nhà nước sẽ phải dừng đợt III phát hành TPCP vì đã kéo dài đến 2 tháng. B.H