Bảo hiểm thân tàu cá
Các Website khác - 24/12/2005

TƯ VẤN BẢO HIỂM
Bảo hiểm thân tàu cá

´ Tôi được biết, Bảo Việt đang triển khai loại hình "bảo hiểm thân tàu cá". Xin hỏi, khi tham gia loại hình này, khách hàng có thể tham gia bảo hiểm theo những điều kiện nào? Minh Hiển (Đà Nẵng)

- Hiện nay, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) nhận bảo hiểm cho tất cả các tàu cá hoạt động trong vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam với các loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm thân tàu, bao gồm vỏ tàu, máy móc, các trang thiết bị hàng hải và máy móc thiết bị dùng để chế biến thuỷ sản hay nghiên cứu khoa học; bảo hiểm ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thuỷ sản; bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu.

Khi tham gia loại hình bảo hiểm tàu cá, người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu cá theo điều kiện A và điều kiện B.

Điều kiện A: Bảo Việt sẽ nhận trách nhiệm bồi thường: Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính), tổn thất bộ phận xảy ra đối với tàu được bảo hiểm là hậu quả do những nguyên nhân trực tiếp sau: Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước; đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng; cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu; vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý; mất tích; động đất, sụt lở, núi lửa phun; bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh; tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển sản phẩm thuỷ sản, hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng; nổ nồi hơi, gãy trục cơ và hư hỏng các bộ phận của máy móc, vỏ tàu do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra giám định bình thường không thể phát hiện được; sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm.

Điều kiện B: Với điều kiện này, Bảo Việt nhận trách nhiệm bồi thường: Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính), tổn thất bộ phận xảy ra đối với tàu được bảo hiểm là hậu quả do những nguyên nhân trực tiếp sau: Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước; đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng; cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu; mất tích; động đất, sụt lở, núi lửa phun; bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh; tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển sản phẩm thuỷ sản, hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng; sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm. Hà Anh