Bổ nhiệm lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN
Các Website khác - 23/02/2006

Bổ nhiệm lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN

Ngày 21.2, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 349/QĐ - TTg bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN.

Theo QĐ này, ông Phạm Long Trận - Tổng GĐ VNPT giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BCVT VN; ông Vũ Tuấn Hùng - GĐ Bưu điện Hà Nội được đồng ý bổ nhiệm là Tổng GĐ; ông Hoàng Thọ Thái - Phó Tổng GĐ VNPT giữ chức Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn BCVT VN.

A.X