Khởi động dự án "Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp"
Các Website khác - 21/02/2006

Tổng Liên đoàn Lao động VN:
Khởi động dự án "Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp"


Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 20 - 21.2 tại Đà Lạt, với sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chỉ đạo dự án.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Chiển - điều phối viên dự án - giới thiệu: Hợp phần 2 của Dự án "Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp" (BSPS) - do tổ chức Danida (Đan Mạch) tài trợ, có tổng vốn 196 triệu curon (tương đương 32 triệu USD) được triển khai ở 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hoà, Nghệ An và Hà Tây.

BSPS gồm 5 hợp phần, trong đó hợp phần 2 có mục đích nâng cao năng lực của hệ thống bảo hộ lao động, nhằm giải quyết những vấn đề về lao động trong khu vực kinh tế vừa và nhỏ tư nhân; nâng cao năng lực của các tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong khu vực tư nhân; và nâng cao nhận thức, hiểu biết về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.

Khắc Dũng