Bưu điện 'lấn sân' ngân hàng
Các Website khác - 07/11/2005

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ được cung ứng một số dịch vụ thanh toán như séc rút tiền mặt, thẻ ATM, mở tài khoản..., chứ không còn bị bó hẹp trong mảng dịch vụ tiết kiệm bưu điện như trước đây.

Quyết định số 270 do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 31/10 đã mở đường cho Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (thuộc VNPT) lấn sâu hơn nữa vào thị trường ngân hàng, dù trước đó ngành ngân hàng cương quyết không đồng thuận với việc Tiết kiệm Bưu điện được tham gia dịch vụ thanh toán.

Theo quyết định mới của Chính phủ, bên cạnh một số nghiệp vụ cơ bản đã được thực hiện từ khi mới ra đời như huy động vốn từ dân cư như nhận tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá..., Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện sẽ được phép cung ứng các phương tiện thanh toán, dịch vụ thu hộ, chi hộ, mở tài khoản cá nhân. Công ty cũng được làm đại lý, nhận ủy thác phát hành trái phiếu và các loại hình dịch vụ đại lý tài chính khác.

Để thực hiện các dịch vụ kể trên, công ty được phép mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại theo quy định.

Hoạt động từ tháng 5/1999, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện là đơn vị đầu tiên của ngành bưu điện tham gia thị trường ngân hàng. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của đơn vị này chỉ bó gọn trọng việc huy động vốn từ dân cư và chuyển giao cho Quỹ Hỗ trợ phát triển để đầu tư cho các công trình trọng điểm của Quốc gia. Đến tháng 6/2003, công ty bước đầu thực hiện dịch vụ thanh toán qua tài khoản tiết kiệm cá nhân.

Trước đây, ngành ngân hàng cho rằng tham gia cung ứng các dịch vụ ngân hàng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn hệ thống, phòng ngừa rủi ro. Vì vậy Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện đã không nhận được sự đồng thuận để cung ứng các dịch vụ thanh toán.

S.L.