Lâm Đồng: Trên 1.600 tỉ đồng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
Các Website khác - 27/10/2005

Lâm Đồng: Trên 1.600 tỉ đồng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với tổng nguồn vốntrên được thực hiện từ nay đến năm 2010 - ngày 26.10, Sở NNPTNT tỉnh cho biết. Chương trình nhằm vào mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao, tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước...

K.D