10 tháng: Cấp phép cho 659 dự án có vốn đầu tư nước ngoài
Các Website khác - 27/10/2005

10 tháng: Cấp phép cho 659 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Tin từ Bộ KHĐT, số dự án mới nói trên có tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỉ USD, tăng tới 70% so với cùng kỳ. Nếu cộng với 1,6 tỉ USD các dự án đang đầu tư xin tăng thêm vốn, tổng vốn FDI đầu tư vào VN 10 tháng qua đã đạt gần 4,6 tỉ USD, vượt tới 2% kế hoạch cả năm (4,5 tỉ USD).

B.K.T