Xuất khẩu cả năm 2005 có thể đạt 32 tỉ USD
Các Website khác - 27/10/2005

Xuất khẩu cả năm 2005 có thể đạt 32 tỉ USD

Bộ Thương mại vừa công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 10 dự kiến đạt khoảng 2,85 tỉ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng qua lên gần 26,5 tỉ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khối các DN trong nước đạt tỉ lệ tăng trưởng thấp (14%) chỉ bằng một nửa so với tốc độ tăng trưởng của khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài (28,4%).

Ng.Đ