Chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm tăng 3,3%
Các Website khác - 24/02/2006

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm tăng 3,3%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 ở mức 2,1% (thấp hơn dự đoán của Tổ điều hành thị trường trong nước từ 2,3 - 2,5% và thấp hơn cả tháng 2.2005 là 2,5%).

Nhóm tăng cao nhất vẫn là lương thực - thực phẩm (3,2%), riêng thực phẩm tăng 3,7%, nhóm văn hoá, thể thao, giải trí tăng 1,9%, nhóm đồ dùng, dịch vụ tăng 1,7%, đồ uống, thuốc lá tăng 1,5%...

Địa phương có mức tăng CPI cao nhất là Thừa Thiên - Huế (3%), kế đó là Đồng Nai (2,8%) và thứ ba là TPHCM, Bình Định (2,4%)...

Như vậy, 2 tháng đầu năm chỉ số tăng CPI cả nước đã ở mức 3,3% (tháng 1 tăng 1,2%).

B.K.T