Còn thiếu phương án... không tăng giá điện!
Các Website khác - 21/03/2006
Còn thiếu phương án... không tăng giá điện!

Đó là ý kiến của ông Đỗ Gia Phan - Phó Chủ tịch Vinastas (ảnh). Theo ông Phan, do tính đặc thù, giá điện tăng chắc chắn sẽ kéo theo sự tăng giá của nhiều mặt hàng khác, nhiều hơn cả sự tác động của việc tăng giá xăng dầu.

Do đó, về phía tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Vinastas cho rằng việc tăng giá điện là vấn đề hết sức bức xúc đối với người tiêu dùng. Lấy ý kiến dân là cần thiết, nhưng hiện tỉ lệ người tiêu dùng được biết, được bàn, được tư vấn... theo những quyền lợi đã được quốc tế công nhận là rất thấp.

Nếu so sánh về sức mua của người tiêu dùng VN thì giá điện mà Bộ Công nghiệp đang bán cho dân sử dụng đã là quá đắt rồi. Nếu chúng ta lại tăng lên nữa thì người tiêu dùng rất khó chịu đựng.

Bởi vậy, ngoài việc không bình luận 4 phương án tăng giá điện mà Bộ Công nghiệp đã đưa ra tham khảo, Vinastas đề nghị cần có thêm một phương án thứ 5 là "chưa tăng giá điện trong thời gian này" để hỏi ý kiến người dân.

Công Thắng ghi