Nghịch lý... "vào, ra"!
Các Website khác - 21/03/2006

Nghịch lý... "vào, ra"!
Bích Liên

Bộ Tài chính vừa điều chỉnh các loại phí dịch vụ tại các cảng hàng không. Đây là một quyết định được xem là nằm trong tiến trình xoá bỏ chế độ hai giá giữa hàng không trong nước và nước ngoài nhằm tập dượt cho các hãng hàng không trong nước trước thềm hội nhập.

Mặt khác, việc điều chỉnh phí điều hành bay giảm so với trước đây cho cả hãng hàng không trong nước và nước ngoài là một cách thu hút các hãng hàng không nước ngoài vào VN trong xu hướng mở cửa bầu trời.

Tuy nhiên, với các hãng hàng không trong nước thì dường như đây lại là một đòn khá nặng. Theo Vietnam Airlines (VNA) thì quyết định này sẽ lập tức làm đội chi phí của VNA lên khoảng 100 tỉ đồng/năm. Điều này đồng nghĩa với việc VNA sẽ phải tăng giá hoặc giảm lợi nhuận để bù đắp.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính vẫn khống chế giá trần của vé máy bay, nên việc tăng giá vé là không thể. Đầu vào tăng trong khi đầu ra không được tăng thì đương nhiên lợi nhuận sẽ giảm. Vì vậy, việc tăng phí dịch vụ của Bộ Tài chính, trong khi lại khống chế giá vé đã đẩy các hãng hàng không trong nước vào thế yếu khó lòng cạnh tranh ngang bằng với các hãng nước ngoài.

Trước tình hình này, VNA đã đề nghị Bộ Tài chính cho nới lỏng giá trần hoặc cho phép VNA tự chủ về giá vé để có thể thực hiện chính sách đa dạng hoá giá vé theo quy luật cung, cầu của thị trường.

Đây cũng là cách cân bằng thu chi, bảo đảm có hiệu quả kinh doanh như cách làm của các hãng hàng không nước ngoài. Mặt khác, nếu nói để các hãng trong nước có thể tập dượt cạnh tranh trước hội nhập thì việc đảm bảo những điều kiện cạnh tranh ngang nhau là cần thiết.

Có lẽ Bộ Tài chính cũng nên xem xét đề nghị này của các hãng hàng không trong nước, chứ quả thật tăng đầu vào mà lại khống chế đầu ra thì DN khó bề đủ sức cạnh tranh với nước ngoài!