ĐBSCL tranh nhau mua cả mía non
Các Website khác - 28/09/2005
Có nguy cơ thiếu mía cho vụ mới.

Các nhà máy đường trong khu vực vừa vào vụ sản xuất đã tranh nhau mua mía, khiến giá bị đẩy từ 300.000 đồng lên 360.000 đồng/tấn, dù chất lượng mía rất thấp, chưa tới bảy chữ đường.

Có nhà máy đã bao luôn chữ đường, mua mía theo trọng lượng chứ không theo chất lượng mía. Một vài nhà máy ở sát miền Đông cũng đã chạy xuống tranh mua mía ở khu vực ĐBSCL. Giá mía cao đã khuyến khích nông dân chặt cả mía non.

Các nhà máy chấp nhận mua mọi giá, vì cho rằng năm nay giá đường ở mức cao. Tình trạng này có thể đẩy các nhà máy vào tình trạng thiếu mía thay vì thiếu cục bộ ở những nơi không đầu tư cho vùng nguyên liệu.

(Theo Tuổi Trẻ)