Có thể tăng giá xi măng từ năm sau
Các Website khác - 28/09/2005

Tổ điều hành thị trường trong nước vừa đề nghị Bộ Xây dựng và Hiệp hội Xi măng chủ động xây dựng các phương án chi tiết về giá đầu ra trên cơ sở giá nguyên liệu đầu vào có thể tăng cao trong năm tới. Nhiều khả năng giá mặt hàng này có thể tăng ngay từ đầu 2006.

Giá nhập khẩu clinker đang tăng cao.

Để đảm bảo cân đối cung cầu xi măng trong năm tới, tránh xảy ra “sốt” do nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tổ điều hành thị trường trong nước cũng đề nghị Bộ Xây dựng và Hiệp hội Xi măng VN rà soát lại các khoản chi phí sản xuất, lưu thông sản phẩm, xây dựng chiến lược đầu tư hợp lý cho toàn ngành, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Giá nhập khẩu clinker về đến cảng VN bình quân 9 tháng đầu năm tương đối cao, đạt 29,14 USD/tấn, tăng 28,9% so với cùng kỳ 2004.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)