ADB giúp Việt Nam hơn 200 triệu USD/năm giai đoạn 2006-2008
Các Website khác - 28/09/2005
ADB giúp Việt Nam hơn 200 triệu USD/năm giai đoạn 2006-2008

Hỗ trợ dự kiến của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho VN giai đoạn 2006- 2008 sẽ vượt 200 triệu USD/năm từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF), dưới hình thức vay vốn và viện trợ không hoàn lại dành cho các nước nghèo - đó là nội dung được đề cập trong cuốn Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSP) bản cập nhật giai đoạn 2006-2008 công bố hôm 27.9 tại Philippines. Trí Minh