Sẽ bán đấu giá 4 công ty trong tháng 10
Các Website khác - 28/09/2005
Sẽ bán đấu giá 4 công ty trong tháng 10

Theo tin từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các công ty được đấu giá tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong tháng 10, gồm: Công ty kim khí Hà Nội (vốn điều lệ 115 tỉ đồng, số lượng cổ phần đấu giá: 4.881.000, giá khởi điểm 10.050 đồng/cổ phần, ngày đấu giá 14h ngày 6.10); Công ty cổ phần Sông Đà 10 (vốn điều lệ: 60 tỉ đồng, số lượng cổ phần đấu giá: 1,2 triệu, giá khởi điểm: 10.010 đồng/cổ phần, ngày đấu giá 7.10); Công ty cổ phần caosu Hoà Bình (số lượng cổ phần đấu giá: 144.000, giá khởi điểm: 184 nghìn đồng/cổ phần, ngày đấu giá 10.10); Công ty thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội (vốn điều lệ 14 tỉ đồng, số lượng cổ phần đấu giá: 1.179 nghìn cổ phần, giá khởi điểm 19 nghìn đồng, ngày đấu giá 20.10). B.H