Đề xuất tăng giá điện gần 15%
Các Website khác - 14/11/2005

Trong đề án trình Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị tăng giá bán lẻ điện bình quân lên mức tối thiểu 898 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). So với giá hiện hành bình quân 782 đồng, mức đệ trình này tăng 14,8%.

Giá điện tăng từ đầu năm 2006. Ảnh: A.T.

Bản đề án của EVN dài gần 100 trang, phân tích chi tiết các phương án tính giá bán lẻ. Chẳng hạn giữ nguyên giá bán điện cho sản xuất, tăng đều đối với các đối tượng còn lại; giữ nguyên hoặc tăng với tỷ lệ thấp đối với 100 kWh điện sinh hoạt đầu tiên, xoá ưu đãi giá điện của ngành đặc thù. Giờ cao điểm được kéo dài thêm, từ 9h đến 12h; từ 17h đến 21h; xoá biểu giá bán buôn cho khu tập thể, cụm dân cư.

Hiện giá thành điện thương phẩm EVN tự sản xuất là 733,06 đồng/kWh, tuy nhiên tổng công ty chỉ đáp ứng được 42% tổng nhu cầu về điện trong cả nước. Trong khi đó, giá thành điện thương phẩm mua ngoài bình quân 1.002 VND/kWh. Theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, EVN phải điều chỉnh giá mua điện trong tình hình giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, chứ không được ngưng thực hiện hợp đồng.

Trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải cho biết, phương án giá điện do EVN đề xuất chỉ là một tài liệu được Bộ tham khảo khi xây dựng biểu giá mới. Việc tính toán và thẩm định các phương án tăng giá điện cần đảm bảo các mục tiêu như khuyến khích người dân dùng điện hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo tính cạnh tranh với các nước trong khu vực. Bộ trưởng nhấn mạnh đến mục tiêu thu hút được các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển nguồn điện.

Theo tính toán từ tổng sơ đồ điện, chi phí biên dài hạn để sản suất điện của Việt Nam là 7-7,5 cents/kWh. Hiện giá bán bình quân của EVN mới vào khoảng 4,95 cents/kWh. Từ năm 1994 đến nay, Việt Nam đã nhiều lần điều chỉnh giá điện, mỗi đợt tăng giá có tác động rất lớn tới sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Khung giá điện mới có 5 phương án để lựa chọn

Phương án 1, giữ nguyên giá bán điện cho sản xuất, tăng đều cho các đối tượng còn lại.

Phương án 2: giữ nguyên giá bán điện đối với sản xuất, giữ nguyên hặc tăng với tỷ lệ thấp đối với giá điện sinh hoạt 100 kWh đầu và giá bán buôn điện sinh hoặt nông thôn, tăng đều cho các đối tượng còn lại.

Phương án 3 tăng đều cho các đối tượng.

Phương án 4 đối với sản xuất kinh doanh giữ nguyên giá bán điện nhưng quy định thêm giờ cao điểm sáng từ 9h đến 12h và chuyển giờ cao điểm tối lên sớm hơn 1 giờ so với hiện hành từ 17h đến 21h, đối với sản xuất đặc thù đề nghị nâng lên bằng giá các ngành sản xuất khác để tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, xóa biểu giá bán buôn cho khu tập thể, cụm dân cư.

Phương án 5 thực hiện chia đôi nấc thang 100 kWh đầu tiên của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang để 50 KWh đầu tiên tăng thấp lên 600 đồng, 50 KWh tiếp theo lên 850 đồng.

Việt Phong