Nội gián!
Các Website khác - 12/11/2005

CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ
Nội gián!

Trong hoạt động kinh doanh, gần đây xuất hiện cụm từ "giao dịch nội gián". Có thể hiểu một cách khái quát, đó là những giao dịch ngầm nhằm chuyển lợi ích kinh tế từ doanh nghiệp, tổ chức này sang doanh nghiệp, tổ chức khác.

Giao dịch nội gián trong kinh doanh có hai loại:

Một là, những giao dịch giữa công ty "chồng" với công ty "vợ" hoặc công ty "cha" với công ty "con" hoặc ngược lại. Loại giao dịch này thường xảy ra khi một trong hai bên là doanh nghiệp nhà nước, còn bên kia là công ty tư nhân. Mục đích của giao dịch là chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước về cho công ty của gia đình.

Việc chuyển số tiền 159 tỉ đồng (tiền thu từ việc bán quỹ đất nhà nước) từ Công ty Thành Lễ (công ty chồng) sang cho Công ty Phi Long (công ty vợ) tại tỉnh Bình Dương là ví dụ minh hoạ đầy sức thuyết phục. Nếu điều tra nghiêm túc, chắc sẽ còn rất nhiều những "công ty vệ tinh" mà người nhà của các vị giám đốc/tổng giám đốc các DNNN đứng ra thành lập để thực hiện những giao dịch nội gián như trên.

Hai là, một quan chức nhà nước có rất nhiều quyền lực đầu tư vốn thành lập một công ty TNHH và giao cho người thân đứng tên, nhưng người điều hành thực sự là vị quan chức đã đầu tư vốn. Hiện tượng này, giới doanh nghiệp gọi là "công ty anh hùng núp". Công ty loại này dễ dàng nhận được những hợp đồng béo bở thông qua đấu thầu theo kịch bản hoặc chỉ định thầu.

Nội gián trong kinh tế cũng gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đã đến lúc rung lên hồi chuông báo động về tình trạng này để các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc nhằm ngăn chặn càng nhanh càng tốt.

Hải Yến