Đưa tiền 10.000 và 20.000 đồng mới vào lưu thông
Các Website khác - 14/11/2005

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, sẽ tăng thêm lượng tiền mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng vào lưu thông để đảm bảo cơ cấu các loại tiền trong lưu thông và đáp ứng đề nghị của Hiệp hội Thẻ VN.

Theo Hiệp hội Thẻ VN, việc đưa vào lưu thông tiền 10.000 đồng và 20.000 đồng giấy mới là cần thiết vì tiền trong lưu thông phần lớn đã cũ, nát, rất khó đưa vào sử dụng trên máy ATM.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo buộc các ngân hàng thương mại phải đưa vào ATM bốn loại mệnh giá là 500.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng và 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng.

Tuy nhiên, hiện chỉ có một số ngân hàng thực hiện vì không đủ tiền mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng đủ tiêu chuẩn lưu thông.

(Theo Tuổi Trẻ)