Giá USD chợ đen “vọt” lên 17.500 VND
Các Website khác - 25/12/2008

Giá USD chợ đen tăng vọt trong bối cảnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định tăng mạnh tỷ giá USD/VND thêm 3%; theo đó, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng kể từ ngày hôm nay ở mức 16.989 đồng.

Các tổ chức tín dụng vẫn được giữ biên độ tỷ giá USD/VND so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng là +-3% như cũ. Đây là lần thứ hai trong năm 2008, NHNN trực tiếp tăng mạnh tỷ giá này, gián tiếp tăng tỷ giá mua vào - bán ra của các ngân hàng thương mại. Trước đó, ngày 11/6, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng đã được tăng mạnh thêm 322 VND/1 USD so với ngày trước đó (tăng 2%).

Theo Thống đốc NHNN, lần điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ này không phải Việt Nam phá giá tiền đồng, mà NHNN điều chỉnh linh hoạt tỷ giá ngoại tệ theo tín hiệu thị trường, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu điều hành cán cân thanh toán quốc tế theo hướng không để thâm hụt.

Hiện tại, nguồn dự trữ ngoại hối của NHNN vẫn đảm bảo, cao hơn mức 20,3 tỷ USD của cuối năm 2007. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhập siêu năm 2008 chỉ ở khoảng 17 tỷ USD, thấp hơn mục tiêu kiềm chế đề ra từ đầu năm (dưới 20 tỷ USD).

Theo Dân Trí