Giới thiệu dự thảo Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Các Website khác - 14/01/2006

Giới thiệu dự thảo Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 13.1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo giới thiệu dự thảo Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dự thảo luật bao gồm 8 chương, 62 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng...

Theo Ban soạn thảo, luật đưa ra quy định không cho phép DN có vốn nước ngoài tham gia và điều đó không hề trái với Luật DN. Đặc biệt, các DN sau 18 tháng không đưa được 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài thì sẽ bị thu hồi giấy phép...

A.X