Ký kết dự án "Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường"
Các Website khác - 26/11/2005

Phú Yên và Vương quốc Bỉ:
Ký kết dự án "Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường"

Ngày 24.11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Tấn Lộc và ngài Philippe Jottard - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, đại diện Chính phủ Vương quốc Bỉ - đã ký hiệp định về xây dựng dự án "Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hoà".

Theo đó, dự án sẽ triển khai trong 3 năm, với tổng vốn đầu tư 3.320.000 euro (tương đương 65 tỉ đồng VN), trong đó Vương quốc Bỉ viện trợ 2.000.000 euro. Mục tiêu của dự án này là xây dựng một khu xử lý rác thải hợp vệ sinh; đào tạo nâng cao năng lực quản lý rác thải rắn tại địa phương; đồng thời, mở các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường sự tham gia của người dân vào các hoạt động cải thiện vệ sinh và môi trường.

Lưu Phong