Lãi suất huy động VND tăng, USD giảm
Các Website khác - 18/04/2009

Báo cáo từ các ngân hàng thương mại cho thấy, lãi suất huy động VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn; riêng lãi suất huy động USD lại giảm khá mạnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng gửi tiết kiệm bằng VND có lợi hơn USD.
 
Lãi suất huy động lên tới 8,8%/năm
 
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tình hình thị trường tiền tệ trong tuần (tính từ ngày 9 - 15/4) ổn định, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHNN đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán.
 
Lãi suất huy động bằng VND của Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 0,1 - 0,4%/năm ở hầu hết các kỳ hạn, lên cao nhất đạt mức 7,8%/năm. Ngân hàng Ngoài quốc doanh cũng điều chỉnh lãi suất huy động VND tăng từ 0,1 - 0,2%/năm đối với các kì hạn dưới 12 tháng.
 
Đặc biệt, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai sản phẩm “Tiết kiệm siêu hấp dẫn 3+” với lãi suất lên tới 8,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với lãi suất cộng thưởng lên đến 0,25%/năm. Đây là mức lãi suất huy động VND cao nhất trên thị trường hiện nay. Trước đó, đỉnh lãi suất 8,7%/năm thuộc về Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
 
Ngược lại, lãi suất huy động bằng USD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giảm từ 0,1 - 0,6%/năm. Riêng Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam áp dụng lãi suất huy động USD tối đa với kì hạn từ 12 tháng trở lên là 2%/năm. Cụ thể các mức lãi suất huy động đến ngày 16/4 như sau: 
 

Lãi suất
huy động
bình quân

Loại tiền

Không
kỳ hạn
(%/năm)

3 tháng(%/năm)

6 tháng
(%/năm)

12 tháng
(%/năm)

Nhóm NHTMNN

VND

2,76

7,10

7,30

7,74

USD

0,46

1,64

1,98

2,43

Nhóm NHTMCP

VND

2,91

7,51

7,67

7,95

USD

0,67

2,00

2,20

2,52

 
Lãi suất huy động VND tăng ở các kỳ hạn cũng tác động khá rõ tới lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.
 
Theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng đến ngày 14/4, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường này có xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần); lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại (2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng) có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước đó. Mức giảm lớn nhất là 1%/năm (kỳ hạn 12 tháng).
 
Lãi suất bình quân qua đêm là 6,53%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 7,2%/năm đến 8,35%/năm.
 
Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn, trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng có mức giảm lớn nhất (0,46%/năm) so với tuần trước đó.
 
Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD cao nhất là 1,75%/năm (kỳ hạn 3 tháng), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 0,4%/năm đến 1,1%/năm.
 
Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau (đơn vị 0%/năm):
 

Kỳ hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

VND

6,53

7,20

7,40

7,42

8,16

8,35

8,00

USD

0,43

0,81

0,62

1,04

1,75

-

-

 
Mặt bằng lãi suất cho vay ổn định
 
Cũng theo thống kê từ NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay tương đối ổn định so với tuần trước. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5 - 10%/năm, trung và dài hạn từ 10 - 10,5%/năm, lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10 -10,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 6 - 7%/năm.
 
Trong tuần, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam điều chỉnh lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng đã ký trước đây về mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định hiện hành (10,5%/năm).
 
Đối với chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, tính đến ngày 17/4, dư nợ cho vay đạt 236.820 tỷ đồng, tăng 8,42% so với tuần trước.
 
Trong đó, dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 175.934 tỷ đồng, tăng 13.678 tỷ đồng (tăng 8,42%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 50.316 tỷ đồng, tăng 4.188 tỷ đồng (tăng 9,07%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 10.096 tỷ đồng, tăng 427 tỷ đồng (tăng 4,41%); công ty tài chính là 474 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng (tăng 27,76%).
 
Ngày 17/4, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã có buổi làm việc với ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất.
 
Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng dư nợ các khoản cho vay ngắn hạn được hỗ trợ lãi suất của các tổ chức và cá nhân đến ngày 31/3 là 2.817 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng dư nợ trên địa bàn, chiếm 33% dư nợ cho vay ngắn hạn; lãi tiền vay đã hỗ trợ cho khách hàng là 5,5 tỷ đồng…
 
Nguyễn Hiền