Làm gì để thu hút đầu tư mạnh hơn?
Các Website khác - 15/11/2005
Làm gì để thu hút đầu tư mạnh hơn?

Báo Lao Động đã đăng bài "Làn sóng đầu tư mới của Đài Loan". Đánh giá thực tế này, ông Trần Sam Lâm - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh - cho rằng: "Việt Nam đang là một địa chỉ lý tưởng cho các doanh nhân Đài Loan đến đầu tư".

´ Làn sóng đầu tư mới của doanh nhân Đài Loan vào Việt Nam, theo ông, lý do từ đâu?

- Theo tôi, chủ yếu là các doanh nhân Đài Loan đã đầu tư làm ăn ở Trung Quốc. Họ bứt ra khỏi Trung Quốc cũng còn một lý do khác, các doanh nhân Trung Quốc đang trỗi dậy khiến cho doanh nhân Đài Loan gặp khó khăn hơn trong cạnh tranh. Trong khi đó, họ đến Việt Nam đầu tư được thuận lợi hơn.

´ Vậy có phải chăng Việt Nam đang dần củng cố được lợi thế thu hút đầu tư so với một số nước khác mà doanh nhân Đài Loan đã và đang làm ăn?

- Chúng ta thấy rất rõ là người Việt Nam và người Đài Loan có ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán v.v... rất gần nhau. Nền chính trị Việt Nam ổn định, trật tự trị an tốt, trong nhiều năm qua Việt Nam tăng trưởng đều ở mức cao, GDP không ngừng tăng, giá nhân công lại rẻ. Chính vì thế mà Việt Nam đã có lợi thế thu hút đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp cỡ vừa và lớn của Đài Loan khi nhìn thấy sự tăng trưởng của Việt Nam đạt đến một quy mô nhất định, họ tức tốc đến Việt Nam đầu tư để khỏi chậm chân.

´ Theo ông, những vấn đề nào Việt Nam cần cải thiện để thu hút hơn nữa đầu tư từ doanh nhân Đài Loan nói riêng và đầu tư quốc tế nói chung?

- Thứ nhất, một số lĩnh vực, dịch vụ, như tài chính chẳng hạn, Việt Nam cần phải mở rộng cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, vấn đề xây dựng và giao thông phải được cải thiện nhanh hơn. Thứ ba, nguồn năng lượng - cụ thể là điện - hiện Việt Nam vẫn chưa đủ đáp ứng cho sản xuất.

Tiếp đến là nguồn nhân lực có trình độ chưa nhiều.

Cần thu hút nhân tài từ các nơi, muốn vậy thì các điều kiện về chăm sóc y tế, giáo dục, tiêu dùng phải được tăng cường hơn nữa.

- Xin cảm ơn ông!

H.Thuỵ thực hiện